Rättsligt meddelande

Denna webbplats ägs av Api Tech
SAS med ett kapital på 4 000 000 euro
Registrerat säte: 11B Avenue du Général de Gaulle 54280 Seichamps
Registrerat hos RCS i Nancy under nr 451 972 48
Ansvarig för offentliggörandet: Frédéric Deprun

Webbplatsdesign

Webmaster: SAS VIAEVISTA
Bilder, foton och utformning: SAS VIAEVISTA
SAS VIAEVISTA
16 rue de Malzéville
54130 DOMMARTEMONT
www.viaevista.fr
Kontakt: contact@viaevista.fr

Värdtjänst

SAS VIAEVISTA
16 rue de Malzéville
54130 DOMMARTEMONT
www.viaevista.fr

Marketing Online

www.3w-online.net

Tillträdesrätt till information

Användaren av webbplatsen bekräftar att han/hon har den kompetens och de medel som krävs för att få tillgång till och använda webbplatsen. Han bekräftar också att han har läst detta rättsliga meddelande och förbinder sig att respektera det.
I enlighet med bestämmelserna i lagen av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter har den automatiserade behandlingen av nominativa uppgifter från webbplatsen "http://www.apitech-solution.com" anmälts till den nationella kommissionen för databehandling och friheter (CNIL).

Användaren informeras om att en cookie kan installeras automatiskt i webbläsaren när han besöker webbplatsen. En cookie är ett element som inte gör det möjligt att identifiera användaren, men som används för att registrera information om användarens navigering på webbplatsen. Användaren kan avaktivera denna cookie genom att använda inställningarna i sin webbläsare.
Användaren har rätt att få tillgång till, ändra, korrigera och radera uppgifter som rör honom eller henne (artikel 34 i den franska dataskyddslagen). För att utöva denna rätt kan användaren kontakta chefen för den publikation som nämns ovan.

All representation, helt eller delvis, av denna webbplats på vilket sätt som helst, utan uttryckligt tillstånd från operatören av webbplatsen, är förbjuden och skulle utgöra ett intrång som straffas enligt artikel L 335-2 och följande i lagen om immateriella rättigheter.

Detsamma gäller för databaser som finns på webbplatsen och som skyddas av bestämmelserna i lagen av den 11 juli 1998 om införlivande av EU-direktivet av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser i lagen om immateriella rättigheter (CPI).
Varumärken som tillhör operatören av webbplatsen och dess samarbetspartners samt logotyper som förekommer på webbplatsen är registrerade varumärken (halvfigurativa eller inte).
De hypertextlänkar som upprättats inom ramen för webbplatsen till andra resurser som finns på Internet, och i synnerhet till dess samarbetspartner, har varit föremål för ett uttryckligt och skriftligt förhandstillstånd.
Användare som besöker webbplatsen får inte skapa en hyperlänk till dessa webbplatser utan uttryckligt förhandstillstånd från webbplatsens operatör.

API TECH garanterar inte att denna webbplats är fri från defekter, fel eller utelämnanden. Den information som lämnas är en indikation och allmän information utan avtalsvärde. Trots regelbundna uppdateringar kan API TECH inte hållas ansvarig för ändringar i administrativa och rättsliga bestämmelser som sker efter publiceringen. API TECH kan inte heller hållas ansvarig för användningen och tolkningen av informationen på denna webbplats.
API TECH kan inte hållas ansvarig för eventuella virus som kan infektera Internetanvändarens dator eller datorutrustning efter användning, åtkomst eller nedladdning från denna webbplats.
API TECH förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet i dessa kommersiella erbjudanden.

 

Tillämplig lagstiftning

Denna webbplats och detta rättsliga meddelande omfattas av fransk lag.