Med API Tech kan du få en komplett revision utifrån era behov för att sedan etablera en funktionell produktspecifikation.

Fransk design och skräddarsydd tillverkning med ett verksamhetsområde som innefattar:

Maskinteknik

Elektroteknik

Automatprogrammering

Specifik datautveckling

Utformning och tillverkning av specialiserade maskiner

Underhåll och service av utrustning

API Tech producerar en mängd olika specialiserade maskiner

Maskiner för odling av alger inom skönhetsindustrin

Automatisering av processer inom livsmedelsindustrin

Livsmedelsautomater

Kontrollstationer för kommuners avloppsvattenrening

Förpackare för pappersförpackningar

Installationer för automatisk slipning av lyktstolpar för gatubelysning

Maskiner för tillverkning inom läkemedelsindustrin

Utformning av specialiserade maskiner Koncept

Eftersom varje maskin är unik utformar API Tech varje maskin tillsammans med er, utifrån era verksamhetsområden, behov, förväntningar och kriterier. Vi använder hela vår expertis för att beledsaga er i genomförandet av ert projekt.

Vårt team av specialister inom elektronik, automatik, IT och mekanik behärskar till fulländning de aktuella teknikerna och kan även ta fram nya system utifrån era önskemål.

Mekanisk studie och mekaniskt utförande

API Tech utför själva de mekaniska studierna i samband med ert projekt via CAD-programvara. De kan även ta fram prototyper för att helt eller delvis bekräfta den teoretiska studien.

API Tech har utvecklat tekniska partnerskap med svetsningsföretag och mekaniska verkstäder baserade i närheten av sina tillverkningsställen vilket gör det möjligt att genomföra komplexa sammansättningar, från design till leverans och idrifttagande på plats hos er.

Industriell elektricitet

Alla analyser liksom kopplingsscheman utarbetas internt av API Techs specialister för att garantera en säker och trygg installation. Teamen gör sitt yttersta för att ta fram en välfungerande och säker installation i minsta detalj från huvudströmkrets till styrkrets, från uppförande till anslutning av elskåp och instrumenttavlor.

Datautveckling

Ingenjörer och utvecklare utarbetar sömlösa gränssnitt såväl för slutanvändaren som för maskinens tekniska hantering. En central roll för att underlätta kommunikationen mellan människa och maskin. Rapportering, hantering av uppgifter och interventioner på distans: programmen är framtagna för att vara användarvänliga och kunna återge all viktig information.

Vänd dig till API Tech för dina automatiserade lösningar!

icon Kontakta oss