Informacje o firmie API Tech

Niniejsza strona internetowa jest własnością Api Tech
SAS z kapitałem w wysokości 4 000 000 euro
Siedziba: 11B Avenue du Général de Gaulle 54280 Seichamps
Zarejestrowana w RCS w Nancy pod numerem 451 972 48
Dyrektor ds. publikacji: Frédéric Deprun

Projekt strony

Webmaster : SAS VIAEVISTA
Obrazy, zdjęcia i projekt : SAS VIAEVISTA
SAS VIAEVISTA
16 rue de Malzéville
54130 DOMMARTEMONT
www.viaevista.fr
Kontakt : contact@viaevista.fr

Hosting

SAS VIAEVISTA
16 rue de Malzéville
54130 DOMMARTEMONT
www.viaevista.fr

Marketing Online

www.3w-online.net

Prawa dostępu do informacji

Użytkownik strony internetowej potwierdza, że posiada niezbędne umiejętności i środki do uzyskania dostępu i korzystania z tej strony. Potwierdza on również, że zapoznał się z niniejszą informacją prawną i zobowiązuje się do jej przestrzegania.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych ze strony internetowej "http://www.apitech-solution.com" zostało zgłoszone do Krajowej Komisji ds. Przetwarzania Danych i Wolności (CNIL).

Użytkownik jest informowany, że podczas jego wizyt na stronie, w jego przeglądarce może zostać automatycznie zainstalowany plik cookie. Cookie to element, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale służy do zapisywania informacji związanych z jego nawigacją na stronie internetowej. Użytkownik może dezaktywować ten plik cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki.
Użytkownik ma prawo do dostępu, zmiany, korekty i usunięcia danych, które go dotyczą (art. 34 francuskiej ustawy o ochronie danych). Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik może skontaktować się z dyrektorem wyżej wymienionej publikacji.

Jakiekolwiek całościowe lub częściowe przedstawianie tej strony w jakikolwiek sposób, bez wyraźnej zgody operatora strony, jest zabronione i stanowiłoby naruszenie, które podlega karze zgodnie z art. L 335-2 i następnymi Kodeksu Własności Intelektualnej.

Dotyczy to również wszelkich baz danych znajdujących się na stronie internetowej, które są chronione przepisami ustawy z dnia 11 lipca 1998 r. transponującej do Kodeksu Własności Intelektualnej (CPI) europejską dyrektywę z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.
Znaki handlowe operatora strony i jego partnerów, jak również loga pojawiające się na stronie są zarejestrowanymi znakami handlowymi (pół-graficznymi lub nie).
Linki hipertekstowe utworzone w ramach strony internetowej do innych zasobów obecnych w sieci internetowej, a w szczególności do jej partnerów, były przedmiotem wcześniejszej wyraźnej pisemnej autoryzacji.
Użytkownicy odwiedzający stronę internetową nie mogą tworzyć hiperłączy do tych stron bez uprzedniej wyraźnej zgody operatora strony.

API TECH nie gwarantuje, że ta strona jest wolna od wad, błędów lub pominięć. Przekazywane informacje mają charakter orientacyjny i ogólny bez wartości umownej. Pomimo regularnej aktualizacji, API TECH nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w przepisach administracyjnych i prawnych, które nastąpiły po publikacji. Podobnie, API TECH nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie i interpretację informacji zawartych na tej stronie.
API TECH nie ponosi odpowiedzialności za wirusy, które mogą zainfekować komputer lub jakikolwiek sprzęt komputerowy użytkownika Internetu w wyniku korzystania, dostępu lub pobierania z tej strony.
API TECH zastrzega sobie prawo do zmiany treści tych ofert handlowych w dowolnym momencie.Prawo właściwe

Ta strona i niniejsza nota prawna podlegają prawu francuskiemu.