Informasjon om bedriften API Tech

Dette nettstedet tilhører Api Tech
SAS med en kapital på 4 000 000 euro
Registrert kontor: 11B Avenue du Général de Gaulle 54280 Seichamps
Registrert hos RCS i Nancy under nr. 451 972 48.
Publikasjonsdirektør: Frédéric Deprun

Utforming av nettstedet

Webmaster: SAS VIAEVISTA
Bilder, fotografier og design: SAS VIAEVISTA
SAS VIAEVISTA
16 rue de Malzéville
54130 DOMMARTEMONT
www.viaevista.fr
Kontakt: contact@viaevista.fr

Vert

SAS VIAEVISTA
16 rue de Malzéville
54130 DOMMARTEMONT
www.viaevista.fr

Marketing Online

www.3w-online.net

Tilgangsrettigheter til informasjon

Brukeren av nettstedet anerkjenner å ha de ferdighetene og midlene som er nødvendige for å få tilgang til og bruke dette nettstedet. Han erkjenner også å ha lest denne juridiske merknaden og forplikter seg til å overholde den.
I samsvar med bestemmelsene i loven fra 6. januar 1978 om databehandling, filer og friheter, er automatisert behandling av personopplysninger produsert fra nettstedet “http://www.apitech-solution.com” a gjenstand for en erklæring til National Commission for Informatics and Freedoms (CNIL).

Brukeren blir informert om at en cookie automatisk kan installeres på nettleserprogramvaren under sine besøk på nettstedet. En informasjonskapsel er et element som ikke identifiserer brukeren, men som brukes til å registrere informasjon om brukerens navigering på nettstedet. Brukeren kan deaktivere denne informasjonskapselen gjennom innstillingene i nettleserprogramvaren.
Brukeren har rett til innsyn, endring, retting og sletting av data om ham (artikkel 34 i loven "Informatique et Libertés"). For å utøve denne retten, kan brukeren kontakte direktøren for publikasjonen som er nevnt ovenfor.

Enhver fullstendig eller delvis representasjon av dette nettstedet på noen som helst måte uten uttrykkelig tillatelse fra nettstedsoperatøren er forbudt og utgjør en overtredelse som kan straffes med artikkel L 335-2 og følgende i immaterielle rettighetsregler.

Det samme gjelder alle databaser som vises på nettstedet som er beskyttet av bestemmelsene i loven fra 11. juli 1998 som er implementert i den intellektuelle eiendomskoden (IPC) i det europeiske direktivet av 11. mars 1996 om juridisk beskyttelse av databaser.
Varemerkene til nettstedoperatøren og dets partnere, samt logoene som vises på nettstedet, er registrerte varemerker (semi-figurative eller ikke).
Hypertekstkoblingene som er satt opp innenfor rammen av nettstedet til andre ressurser som er tilstede på Internett-nettverket, og spesielt til dets partnere, har vært gjenstand for forhåndsuttrykk, skriftlig tillatelse.
Besøkende på nettstedet kan ikke sette opp en hyperkobling til disse nettstedene uten uttrykkelig forhåndsgodkjenning fra nettstedoperatøren.

API TECH garanterer ikke at dette nettstedet er fritt for mangler, feil eller mangler. Den formidlede informasjonen presenteres for informasjonsformål og er generell uten kontraktsmessig verdi. Til tross for regelmessige oppdateringer kan ikke API TECH holdes ansvarlig for endring av administrative og juridiske bestemmelser som oppstår etter publisering. På samme måte kan API TECH ikke holdes ansvarlig for bruk og tolkning av informasjonen på dette nettstedet.
API TECH kan ikke holdes ansvarlig for virus som kan infisere datamaskinen eller noe datamaskinutstyr til Internett-brukeren, etter bruk, tilgang eller nedlasting fra dette nettstedet.
API TECH forbeholder seg retten til når som helst å endre innholdet i disse kommersielle tilbudene.

 

Gjeldende rett

Dette nettstedet samt disse juridiske merknadene er underlagt fransk lov.