Oplysninger om virksomheden API Tech

Denne hjemmeside er ejet af Api Tech
SAS med en kapital på 4 000 000 euro
Registreret kontor: 11B Avenue du Général de Gaulle 54280 Seichamps
Registreret hos RCS i Nancy under nr. 451 972 48
Direktør for offentliggørelse: Frédéric Deprun


Design af webstedet

Webmaster: SAS VIAEVISTA
Billeder, fotos og design: SAS VIAEVISTA
SAS VIAEVISTA
16 rue de Malzéville
54130 DOMMARTEMONT
www.viaevista.fr
Kontakt : contact@viaevista.fr


Hosting

SAS VIAEVISTA
16 rue de Malzéville
54130 DOMMARTEMONT
www.viaevista.fr
Online markedsføring

www.3w-online.net


Adgangsrettigheder til oplysningerne

Brugeren af webstedet anerkender, at han/hun har den nødvendige kompetence og de nødvendige midler til at nå og bruge dette websted. Han anerkender også at have læst denne meddelelse og forpligter sig til at overholde den.
I overensstemmelse med bestemmelserne i loven af 6. januar 1978 om informationsteknologi, filer og frihedsrettigheder er den automatiserede behandling af nominative oplysninger fra webstedet "https://www.apitech-solution.com" blevet anmeldt til den nationale kommission for informationsteknologi og frihedsrettigheder (CNIL).

Brugeren informeres om, at der automatisk kan blive installeret en cookie i hans browser under hans besøg på webstedet. En cookie er et element, som ikke gør det muligt at identificere brugeren, men som bruges til at registrere oplysninger om brugerens navigation på webstedet. Brugeren kan deaktivere denne cookie ved hjælp af parametrene i sin browsersoftware.
Brugeren har ret til at få adgang til, ændre, berigtige og slette oplysninger om ham/hende (artikel 34 i den franske lov om databeskyttelse). For at udøve denne ret kan brugeren henvende sig til direktøren for ovennævnte publikation.

Enhver hel eller delvis gengivelse af dette websted på nogen som helst måde uden udtrykkelig tilladelse fra webstedsoperatøren er forbudt og udgør en overtrædelse, der er strafbar i henhold til artikel L 335-2 ff. i den franske lov om intellektuel ejendomsret.

Det samme gælder for de databaser, der findes på webstedet, og som er beskyttet af bestemmelserne i loven af 11. juli 1998 om gennemførelse af det europæiske direktiv af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser i loven om intellektuel ejendomsret (CPI).
Webstedsoperatørens og dennes partneres varemærker samt logoerne på webstedet er registrerede varemærker (halvfigurative eller ej).
De hypertekstlinks, der er oprettet inden for rammerne af webstedet til andre ressourcer på internettet, og især til dets partnere, er blevet godkendt på forhånd udtrykkeligt og skriftligt.
Brugere, der besøger webstedet, må ikke oprette et hyperlink til disse websteder uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra webstedsoperatøren.

API TECH garanterer ikke, at dette websted er fri for fejl, mangler eller udeladelser. Oplysningerne gives kun til orientering og har ingen kontraktmæssig værdi. På trods af regelmæssige opdateringer kan API TECH ikke holdes ansvarlig for ændringer i administrative og juridiske bestemmelser, der indtræffer efter offentliggørelsen. API TECH kan heller ikke holdes ansvarlig for brugen og fortolkningen af de oplysninger, der er indeholdt på dette websted.
API TECH kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle vira, der kan inficere internetbrugerens computer eller andet computerudstyr efter brug, adgang eller downloading fra dette websted.
API TECH forbeholder sig ret til at ændre indholdet af disse kommercielle tilbud til enhver tid.

 

Gældende ret

Dette websted og denne juridiske meddelelse er underlagt fransk lovgivning.